13-03-2020

Corona virus (COVID-19)

Het Corona virus (COVID-19)

In aansluiting op alle berichtgeving in de media omtrent het Corona virus met betrekking tot het reisverbod voor Noord Italië kunnen wij u berichten dat transporten naar en van Italië normaal doorgang vinden, tenzij het niet mogelijk is in een bepaald gebied te laden of te lossen. Het reisverbod geldt voornamelijk voor de mensen die bijv. voor vakantie naar Italië reizen.

Natuurlijk hebben wij de benodigde maatregelen genomen om besmetting en verspreiding te voorkomen. Hierbij volgen wij de aanbevelingen die de diverse overheden doen.

Aan alle chauffeurs van onze vaste charters zijn mondkapjes, handschoenen en desinfecterende handgel uitgedeeld. Daarnaast zijn de chauffeurs uitgebreid geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die ze zelf moeten nemen zoals het regelmatig wassen van hun handen, afstand houden, hoesten of niezen in de elleboog en geen handen meer schudden. Ook zijn zij geïnstrueerd zich aan de regels te houden die bij de bedrijven en instanties van toepassing zijn.

Naar Homepage Meer nieuws